دریاچه ارومیه

خبر مسرت بخش / ورود آب باعث وفور آرتمیا در دریاچه شد

خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۱
 کاهش شوری دریاچه ارومیه از فوق اشباع به 140 گرم در لیتر ... ادامه