خودسانسوری در رسانه ها و مطبوعات محلی

مرداد ۱ام, ۱۳۹۱
 نوع دیگری از خودسانسوری که بیشتر در مطبوعات محلی آذربایجان غربی رواج یافته است ریشه در تعاملات اقتصادی نشریات با ادارات و دستگاه های مختلف و چه بسا افراد دارد. ... ادامه