آسفالت محله آغداش واجب بود يا خيابان دانشكده؟

خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۱
نمي دانم شوراهاي شهرهاي ديگر چرا از اين شوراي نمونه پيروي چنداني نمي كنند ... ادامه