ترتیل قرآن با صدای استاد پرهیزگار با تفکیک سوره

مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۱
ترتیل کامل قرآن با صدای استاد پرهیزگار با تفکیک سوره برای دانلود آماده شده است . دانلود به صورت یکجا با حجم  ۱۷۷... ادامه

دانلود/ترتیل قرآن با صدای استاد پرهیزگار با تفکیک سی جز

مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۱
قرائت ترتیل کامل قرآن با صدای استاد پرهیزگار با تفکیک سی جز آماده دانلود از سرور سایت می باشد . دانلود به صورت یکجا و مجزا امکان پذیر می باشد . دانلود به صورت یکجا... ادامه