نگاهی به سالی که گذشت

اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۰
سال 1390 اگر چه سال جهاد اقتصادی نام گرفت تا با شکل گیری برنامه های دولت برای تحول اقتصاد کشور در دهه پیش رو یعنی دهه عدالت و توسعه، شاهد بالندگی هر چه بیشتر دستاوردهای... ادامه