درد و دلی غمناک با صاحب الزمان از برای میانمار

مرداد ۹ام, ۱۳۹۱
دیده بگشا ای صنم، ای ساقی مستان، علی! ... ادامه