مسوولان ضرورت برگزاري همايش احياء درياچه اروميه را اعلام كنند !

آبان ۱۰ام, ۱۳۹۱
   ديروز در حالي صاحب مسندان آذربايجان غربي از برگزاري همايش بين المللي احياء درياچه اروميه در آينده نزديک خبر دادند که از وقتي پروسه خشک شدن اين منطقه زيبا که در... ادامه