دریاچه ارومیه خون گریه می کند

خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۱
 از هم اکنون مانند دو سال گذشته با کاهش سطح آب رنگ دریاچه ارومیه سرخ شده است ... ادامه