گوزن‌های زرد تشنه ارومیه، در دامن مهر روستاییان

شهریور ۱۳ام, ۱۳۹۱
در حال حاضر شرایط خشکسالی و پایین آمدن سطح آب دریاچه ارومیه باعث خروج گوزن‌ها از جزیره شده ... ادامه