رئیس جمهور هشتم;استمرار ریل گذاری قطار انقلاب با ابزار انتخابات

مهر ۴ام, ۱۳۹۱
در دوره اخیر تلاش هایی صورت گرفت تا اخلال در ریل گذاری انقلاب به سمت آرمانها اتفاق بیافتد/در کشورهای همسایه نظیر این حکومتها کم نبوده است  ... ادامه