ترتیل قرآن با صدای استاد پرهیزگار با تفکیک سوره

مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۱
ترتیل کامل قرآن با صدای استاد پرهیزگار با تفکیک سوره برای دانلود آماده شده است . دانلود به صورت یکجا با حجم  ۱۷۷... ادامه