مردم به سعید جلیلی بیشتر از مشایی اعتماد دارند

مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۱
در این میان به نظر می ‌رسد که افکار عمومی جامعه در رابطه با حضور مشایی در انتخابات ، به «سعید جلیلی»،به واسطه حضور در جلسات مذاکرات هسته‌ای با 1+5 بیش‌تر از مشایی... ادامه