اختصاصی جوان::گفته معاون سیاسی استاندار بر خلاف سخنان رهبری است

اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱
 آذربایجان شرقی: دانشگاه محل تولید علم است و نباید وارد کارهای سیاسی شوند./عدم دخالت در امور سیاسی و تولید علم می تواند جایگاه علمی ما را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهد ... ادامه