با حکم وزیر محبی نیا وارد دانشگاه شد

خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۱
وی قبل از این به عنوان مهمترین گزینه ریاست دیوان محاسبات کشور مطرح بود ... ادامه