بررسی افزایش جمعیت از بعد دیگر/ هر خانواده 4 فرزند و بیشتر

مرداد ۸ام, ۱۳۹۱
اگر بخواهیم از مخرب ترین سلاح قرن آینده نام ببریم این سلاح نه بمب هسته ای و نه بمب هیدروژنی بلکه جمعیت خواهد بود  ... ادامه