امسال، سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی» است

فروردین ۱ام, ۱۳۹۱
مقام معظم رهبری با بیان اینکه جهاد اقتصادی در یک سال به پایان نمی​رسد، فرمودند: امسال نیز مهمترین مساله «اقتصاد» است و امسال را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه... ادامه