واکنش نماینده دولت به موضع نمایندگان در موضوع قیمت گذاری گندم

اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۱
سال گذشته مبنای خرید گندم برعدم سن زدگی گندم ها بود ... ادامه