روز جواني يا روز جوان / مساله این است ؟!

تیر ۱۲ام, ۱۳۹۱
 جواني كردن واژه اي است ليز. مثل صابون آب خورده. به دست نيامده از دست مي رود ... ادامه