زندان تنها راه پیشگیری از جرم نیست

آبان ۱۰ام, ۱۳۹۱
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چایپاره در همایش پیشگیری از جرم گفت: زندانی كردن مجرمان تنها راه پیشگیری از جرم نیست بلكه آخرین راه است. ... ادامه