شهید آهندوست ارومیه

ماجرای مادرشهید آهندوست/مادر جان قیامت خیلی سخت است

اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۱
به بهانه تقدیر از مقام شهید آهندوست توسط نماینده ولی فقیه / وصیت نامه ای با امضای «شهید آهندوست»! ... ادامه