سایت‌های بدون مجوز تا پایان شهریور برای دریافت مجوز اقدام کنند

شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۱
 در آذربایجان‌غربی تنها شش سایت با اخذ مجوز رسمی از سازمان فرهنگ و ارشاد فعالیت می‌کند ... ادامه