بيانيه مهم حجت الاسلام حسني درخصوص تحركات اخير بيگانگان در استانهاي آذري زبان

خرداد ۱ام, ۱۳۹۱
مردم فریب این فرافکنی ها در رسانه های بیگانه را نخورند ... ادامه