پنج کشته حاصل دعوای طایفه ای در اطراف ارومیه

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۱
کشته ها تحت تدابیر امنیتی دفن شدند ... ادامه