نقد : گشت ارشاد؛ تعبیر لیبرالیستی از حق شهروندی

فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۱
به گزارش جوان به نقل از مرکز اسناد انقلاب سعید سهیلی با ساخت فیلم «گشت ارشاد» و با استفاده از یكی از داغ ترین مسائل جامعه در چند سال اخیر، یعنی مسئله حجاب، عفاف و... ادامه