حضرت پور جلوی رویدادی به نام بحران را بگیرد!

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱
لزوم فعالیت گسترده آقای شهردار برای جلوگیری از فاجعه ای دیگر در شهر ... ادامه

مدل شهردار،رئیس جمهور همیشه جوابگو نیست

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۱
بررسی یک موضوع ... ادامه