عکس::بشقاب ماهواره در خرابه ای از بوکان

فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۱
سستی مسئولین قابل بخشش نیست... ادامه