چرا قاضي پور از عملكرد همكاران خود در مجلس ناراضي است ؟ !

مهر ۳۰ام, ۱۳۹۱
   يكي ازنمايندگان مردم اروميه در مجلس سه هفته قبل در نشست با اصحاب رسانه درپاسخ به سوال نگارنده در خصوص عملکرد همکاران خود در مجلس را موفق ارزيابي نکرد و گفت: با... ادامه