عکس::پرچم کشور آذربایجان بر دست طرفدار یک تیم ایرانی

اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۱
لزوم دقت در رفتار تماشگران ... ادامه