بررسی علل محروميتهاي استان آذربايجان غربي و راهکارهای پيشرفت

مرداد ۳ام, ۱۳۹۱
غفلت ازاين موضوع قابل جبران نخواهد بود (چنانچه تا الان نتوانستیم جبران گذشته را بکنیم ) واگر هم باشد هزينه هاي زيادي خواهد طلبيد پس بايد مسئولين به هوش باشند كه... ادامه