تصویری::استاندار آذربایجان غربی در حال پاک کردن طبیعت از وجود زباله ها

فروردین ۱۵ام, ۱۳۹۱
نظرات خود را در رابطه با این اقدام ارزشمند استاندار آذربایجان غربی بیان... ادامه