چرا میلیاردها تومان از بودجه آستان قدس صرف فعالیتهای این خانم می‌شود؟

مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۱
یکی از بازیگران خانم درجه سوم سینمای ایران از دریافت یک و نیم میلیارد تومان پول برای تولید یک مجموعه و سرمایه گذاری سنگین در دیگر مجموعه های در دست تولید خود برای... ادامه