آقای جوانفکر! از شما تشکر می کنیم…

مهر ۷ام, ۱۳۹۱
چرا هیچ کس و تقریباً هیچ کس از ماها که دغدغه عدالت و اجرای حکم متهمان را بدون وابستگی‌هاشان به حلقه قدرت داریم، صدایمان هم در نمی‌‎آید  ... ادامه