روزشمار/لغو نهايي کاپيتولاسيون در ايران

اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۱
واژه کاپيتولاسيون capitulation از کلمه لاتين capitulare مشتق شده به معني انعقاد عهدنامه و قرارداد و يا خود عهدنامه آمده است. اما کاپيتولاسيون در مفهوم عامه حقوقي عبارتست از... ادامه