کلنگ مشـایی بر سر «سماموس»/ 5 سال بر مدار «هیچ»

مهر ۲۲ام, ۱۳۹۱
5 سال گذشت اما نه تنها تحول 100 ساله در کشور رخ نداد بلکه همین یک پروژه نیز بعد از گذشت 5 سال به سرانجام نرسید. ... ادامه