گزارش تصویری/بدرقه المپیکی ها توسط احمدی نژاد

تیر ۲۸ام, ۱۳۹۱
حرفهای درگوشی در تصاویر جلب توجه می کند!! ... ادامه