۳۰ راه برای نفوذ کردن در دل افراد

تیر ۲۶ام, ۱۳۹۱
اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است: ۱ - انتقاد، شکایت و محکوم نکنید. ۲ - صادق باشید. ۳ - در دیگران انگیزه ایجاد کنید. ۴ - ذاتاً به دیگران... ادامه