در تاریخ ایران چنین رفراندومی سابقه ندارد

فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۱
12فروردین یکی از روزهای تاریخی و مهم ایران اسلامی است، در این روز با رای اکثریت قاطع مردم، نظام سیاسی کشور پس از 2500 سال از نظام سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی و حکومت... ادامه