نگاه غیر الهی مسئولین و مردم به زلزله / گیرنده های ضعیف مردم و مسئولین

مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۱
مردم به هوش باشید؛بلاهای بزرگتری در راه خواهد بود. ... ادامه