دانلود/فیلم و صوت پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 91

فروردین ۱ام, ۱۳۹۱
مقام معظم رهبری سال 1391 را سال " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامیدند. فیلم صحبت های مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1391 را از اینجا ببینید. فیلم را از اینجا... ادامه